Vše, co je v člověku krásné, je očima neviditelné.

S.A.de. Exupéry

Škola - Literatura pojmy

31. prosince 2014 v 13:38 |  Vše do školy
Něco málo do školy. Každý znás strašně miluje teorii z literatury. Tak s tím trošku pomohu :-)

OSTATNÍ LITERÁRNÍ POJMY
Aforismus - krátká stručná věta, která vyjadřuje nějaký postřeh (život je pes, skáče, jak píská)
Archaismus - zastaralé slova. dnes se nepoužívají
Alegorie,jinotaj- symbolické literární zobrazení lidských vlastností, událostí - obrazně řečeno…
Bibliografie - soupis tištěných literárních pramenů, seznam použité literatury
Biografie- životopis
Beletrie - umělecká literatura (opakem je věcná LV)
Citát/citace - doslovné uvedení jazykového projevu v cizím díle

Elegie - žalozpěv (pohřební píseň)
Epigraf - nápis či heslo na pomnících, darech…
Epigram- krátká veršovaná báseň s vtipnou pointou
Epitaf- náhrobní nápis
Epos - rozsáhlá epická báseň (hrdinské činy důležité pro národ)

Epiteton - básnický přívlastek pro pojmenování → vraný kůň
Kaligraf - obrazová báseň či krasopis
Pseudonym - nepravé krycí jméno autora
Romance - epické básně doprovázené hudbou
Ironie - úmyslné posměšné vyjádření protikladem
Satira - umělecké dílo využívající výsměchu, ironie, komičnosti ke kritice nedostatků
Sarkasmus - uštěpačnost, jízlivost, výsměšnost
Retrospektiva - pohled zpět nebo do minulosti
Romaneto - próza založená na postupné objasňování záhady rozumovým vysvětlením
Inscenace - uvedení dramatu na scénu
Melodram - spojení mluveného slova a hudebního doprovodu
Protagonista - přední herec divadla, hry

Mluvnice:
Homonyma - stejně znějící slova, jiný význam: kolej (vlaková, na vejšce)
synonyma - podobný : zde-tady, zvučný - hlasitý
antonyma - opačný význam: tlustý - hubený
Absolutní drama - od 50. let 20st. - nesouvislý děj, malá charakteristika postav
dialogy - nedávají smysl - poukaz na to, že se lidi neumí dorozumět
epilog - závěrečný proslov k divákům ve hře
intermezzo - mezihra - hudební vložka s vtipným dějem

Literární druhy: lyrika, epika, drama

Formy vyprávění:
er - fotma - vypráví autor knihy (3.osoba - on) - nezaujatý pozorovatel děje
ich - forma - já to vyprávím (1.os) - pohled jedné z postav
Žánry:

· EPICKÉ:
román - historický, přírodní, milostný, psychologický, dobrodružný, hodně postav a dějových linií
povídka - jednoduchý děj,
novela - krátký děj, míň osob
pohádka, kronika - časová posloupnost událostí
bajka - vystupují zvířata, poučení na závěr, krátké (La Fonte)
pověst - v minulosti
· LYRICKÉ:
epos, óda, epigram, elegie,
sociální balada - lyricko-epická, pochmurný děj, tragický konec
žalm - náboženská píseň
píseň

· DRAMATICKÉ
komedie, tragédie, fraška, groteska - bizardní děj, nesmyslný a neřešitelný děj
SLOH
esej - úvaha na odborné téma, filozofické,výchovné vědecké otázky, přirovnání
fejeton - zamyšlení nad společenským problémem, humor, ironie, nadsázka, psáno pod čarou
reportáž - Info o věcech, dramatický spád

Kompozice:
chronologická - události jdou za sebou - časová posloupnost
kompoziční
Báseň
verš - 1 řádek (vázaný a volný)
refrén - opakování veršů
óda - oslavná báseň
rým - zvuková shoda na konci verše: střídavý (abab)
obkročný (abba)
sdružený (aabb)
přerývaný (abcb)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama